Uit te voeren werken schooljaar 2014-2015

 • verlijmen gevelsteen: ecobrick van Wienerberger
 • spouwisolatie: 2 lagen Recticel van 100mm met de verankeringstechnieken van Borgh
 • rioleringswerken: aansluiting op de straatriolering
 • schrijnwerk: plaatsing van alle ramen en deuren: profielen firma Deceunick en plaatsing door onze houtafdeling en met ondersteuning door de firma Vandewalle
 • dakwerken: plaatsing isolatie en dakdichting met ondersteuning door de firma HURO
 • pleisterwerken: uitgevoerd door leerlingen uit onze richting 'afwerking-ruwbouw'
 • sanitair: aanvang van de werken door leerlingen van de afdeling sanitair

Overzicht van de werken

Uitgevoerde werken:
 • grondstabilisatie met kalk en cement
 • werkvloer en vorstrand in gestabiliseerd zand
 • gescheiden riolering in pvc
 • funderingsbalken
 • dubbel gewapende vloerplaat dikte 30cm = RADIER
 • lijmen van metselwerk in snelbouwstenen
 • ter plaatse bekisten en gieten van de gewapende betonkolommen
 • uitvoering van de gewapende betonbalken in de bekistingsloods = prefab
 • metselwerk: buitenspouwblad en binnenmuren in snelbouwsteen met de gelijmde techniek
 • bekisten: dragende vloeren, betontrap, prefabbalken, systeembekisting kolommen ter plaatse gestort
 • ijzervlechten: wapeningsnetten in druklaag, wapeningskorven voor balken en kolommen, wapening in betontrap
 • betonwerken: storten druklaag op welfsels, betontrap, balken en kolommen
 • plaatsing prefabelementen: gewapende betonbalken, voorgespannen betonwelfsels
 • plaatsing trappentoren en bouwlift
 • dakopstand in cellenbeton
 • hellingschape op het platdak
 • branden dampscherm op het platdak met ondersteuning door de firma HURO
 • ondergrondsmetselwerk ter hoogte van de algemene funderingsplaat met aandacht voor de waterkering
jQuery Menu by Apycom